Chỉ mới 12 tuổi, thế nhưng bé Vân Nhi đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác ròng rã

Chỉ mới 12 tuổi, thế nhưng bé Vân Nhi đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác ròng rã suốt 10 năm trời. Trước khi qua đời, Vân Nhi quyết định hiến giác mạc nhường ánh sáng cho người khác và tâm nguyện cuối cùng của bé đã thành hiện thực.