Sự kiện vòng quanh bờ hồ 123

le,
Theo đúng kế hoạch của UBND TP Hà Nội, từ tối mai (1/9) sẽ chính thức thí điểm tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận HN.qq

callbackListRollingEve ntcallbackListR ollingEv entcallbace kListRollingEven tcallbackListRollingEventcallbackL istRollingEvent

Tiêu điểm sự kiện

Chia sẻ
Tin mới trong ngày